Vilka ekonomiska stöd och undantag finns för solcells-anläggningar?

Som både privatperson och företag har du rätt till ekonomiskt stöd när du investerar i solceller. Här hittar du allt du behöver veta kring vilka bidrag du kan söka och vilka undantag som gäller för dig som privatperson. Dessutom får du några goda råd på vägen!

Animerad bild på mynt staplade på varandra i tre olika högar. Högst upp på varje hög har en liten grön växt börjat gro.

När kan jag få investeringsstöd? 

Enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller har du rätt till investeringsstöd när du ska investera i en solcellsanläggning. Detta gäller för anläggningar där installationen påbörjades tidigast 1 juli 2009 och som slutförs senast den 31 december 2020.

  • Du kan få upp till 20% i investeringsstöd.
  • Kostnaderna för vad som blir stödberättigande får uppgå till max 46 250 kr/kW, inklusive moms.
  • Du kan max få 1,2 miljoner kronor i stöd per system.
  • Du får endast stöd för ett solcellssystem per byggnad. Om systemet byggs på marken får du stöd för ett system per fastighet.
  • Installationen får senast vara slutförd den 31 december 2020.

När kan jag ansöka om skattereduktion?

Sedan 1 januari 2015 finns en skattereduktion för el som matas in till nätet. Skattereduktionen ligger på 60 öre/kWh och regleras i inkomstdeklarationen. Den mängd el du söker skattereduktion för får dock inte överstiga 30 000 kWh. Detta gäller den som framställer förnybar el i en och samma anslutningspunkt och som har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten. Du behöver anmäla detta till nätkoncessionshavaren för att få rätt till skattereduktionen. 

Behöver jag ansöka om ett elcertifikat?

Alla solcellsanläggningar är berättigade till elcertifikat, du kan ansöka om detta hos Energimyndigheten. Certifikatet kan man få under 15 år. Du behöver dessutom öppna ett Cesar-konto. Vi på Sesol erbjuder produkter från Redlogger som sköter hela processen med elcertifikat och säljer dessa mot en procentuell avgift.

Som småhusägare är det inte alltid lönsamt att ansöka om elcertifikatet då kostnaden för elmätarinstallationen och mätabonnemanget ofta överstiger intäkterna.

Vad gäller för ROT-arbete?

Man kan få rätt till en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden om ROT-arbetet är kopplat till husarbete – inte specifikt solceller. Skulle du ha ett hus som inte fått investeringsbidrag och som är äldre än fem år kan du nyttja ROT-avdraget för arbetskostnaden av solcellsanläggningen.

Skatteverket har alltså praktiskt taget godkänt en schablon för solcellsinstallationer som utgör 30% av det totala systempriset inklusive moms. Vilket innebär att kunden får 9% av systempriset i form av ett skattereducerat ROT-avdrag.

Vilka avdrag finns gällande ränteutgifter?

Man kan nyttja det allmänna ränteavdraget på 30% för låneräntor om det är så att man har lånat pengar för att köpa en solcellsanläggning. Skulle underskottet av kapital överstiga 100 000 kronor blir det en skattereduktion på 21% för det överskjutande beloppet.

Finns det några undantag gällande inkomstskatt?

Enligt inkomstskattelag (1999:1776) behöver man inte betala inkomstskatt på försäljning av överskottsel om inkomsterna är lägre än 40 000 kr per år.

Finns det några undantag gällande energiskatt?

Som villaägare behöver du inte tänka på att betala energiskatt för din solelproduktion. Det är endast om man per juridisk person skulle äga flera solcellsanläggningar som tillsammans har en installerad effekt på minst 255 kW. Då ligger energiskatten på 0,5 öre/kWh. 

Kontakta gärna oss på Sesol för att veta mer!