Vad är lastbalansering och hur fungerar det?

Elbilarnas framfart de senaste åren kräver allt fler laddstationer – det ställer höga krav på fastigheternas elsystem. Vare sig det är en eller flera elbilar som ska laddas behövs ett stabilt system där effekttoppar undviks som annars kan överbelasta systemet. Lastbalansering är tekniken som löser problemet och garanterar säker elbilsladdning. Vi på Sesol förklarar mer om hur lastbalansering fungerar och varför det behövs.

En bild som visar en vit Tesla som står inkopplad till en laddstation och laddar upp. Laddboxen sitter installerad på en brun träfasad.

Så här fungerar lastbalansering

I varje fastighet är inkommande el säkrad till en viss nivå. Vanligtvis 20-25 ampere för en villa, och högre säkringsstorlekar för större fastigheter. Det är den el som finns tillgänglig för alla elektriska produkter att dela på och elmätaren i huset mäter hur mycket el som används. Tekniken bakom lastbalansering kommunicerar med elmätaren och ser till att fördela ut tillgänglig effekt inom en förutbestämd nivån. På så vis överbelastas inte elsystemet så att huvudsäkringen går när du kopplar in elbilen i laddboxen.

I våra hushåll är i regel elförbrukningen högre på eftermiddagen – vi använder spis, diskmaskin, tvättmaskin, tv m.m. varpå lastbalanseringen ser till att prioritera el in i huset före el till laddboxar eller laddstolpar. När vi sedan går och lägger oss minskar effektförbrukningen inomhus och mer el kan gå till att ladda elbilen. Lastbalanseringen ser alltså till att alltid ta tillvara på ledig kapacitet för att kunna nyttja elsystemet så effektivt som möjligt vid elbilsladdning.

Varför lastbalansering?

I takt med elbilarnas popularitet har behovet av elbilsladdning ökat – det ställer även högre krav på våra elsystem. Lastbalansering gör att elbilsladdningens påfrestning på elsystemen minskar. Genom smart teknologi lär sig lastbalanseringen hur behoven i fastigheten ser ut och kan prioritera och optimera laddningen utifrån konsumtionsmönster, vilket ger ett stabilt elsystem. Elbilsladdning utan lastbalansering kan inte känna av om för mycket effekt används vilket gör att säkringarna överbelastas och löser ut. Så vill man slippa krångel vid elbilsladdning är lastbalansering att rekommendera.

Lastbalansering i bostadsrättsföreningar

Att installera elbilsladdare i bostadsrättsföreningar har blivit populärt när allt fler köper elbilar. Det blir en lönsam investering både för föreningen och enskilda hushåll genom ökat värde på bostadsrätterna, dessutom kommunicerar föreningen en stark hållbarhetsprofil. Men kommer elen räcka för allas behov om vi ska ha laddstolpar på parkeringen? Sesols laddsystem använder all tillgänglig kapacitet i fastighetsnätet och säkrar en optimal fördelning mellan alla elbilsladdare och hushållens övriga elbehov. Dessutom ingår ett molnbaserat administrationssystem i våra laddsystem – det gör det enkelt att överblicka systemet, läsa av strömförbrukningen per användare och uppdatera laddstationens mjukvara.

Går du i tankar på att investera i ett laddsystem? Vi på Sesol har stor branscherfarenhet och är dina experter på laddsystem. Boka en kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig att hitta den optimala lösningen för just dina behov och önskemål.