Solenergi till ditt företag – en guide

En elmarknad med stigande priser, en drivkraft att generera lönsamhet och inte minst en miljö som behöver våra insatser. Ja, allt fler företag investerar i solceller. Så hur fungerar det, hur betalar solcellerna för sig och hur kan de skapa en ny form av kundlojalitet? Låt se om det är dags för ditt företag att ta ett nytt helhetsgrepp i sann hållbarhetsanda.

Bild som visar en industrilokal med väldigt många solceller på taket.

Hur fungerar solceller för företag?

Det ska vi berätta för dig! Vi monterar solceller på fastighetens tak eller mark, som i sin tur utvinner energi ur solens strålar. Denna energi omvandlas till växelström som ditt företag kan använda för att driva verksamheten framåt. Med en solcellsanläggning kan ni alltså själva producera den el ni behöver för att täcka en stor del av företags energiförbrukning. Kanske kör ni elbilar, har truckar som rullar runt på lagret eller andra fordon och maskiner som behöver laddas med el? Med solceller blir dessa helt självförsörjande och ni kan därav räkna med en snabb avkastning, redan från dag ett.

Så påverkar solceller företagets ekonomi

Var ska vi börja? En oviss prisutveckling på framtidens elmarknad har resulterat i att allt fler företag investerar i solceller – för en förutsägbar elkostnad och en ekonomisk besparing, helt enkelt. Bortsett från att du med en solcellsanläggning på taket kan driva verksamheten framåt med egenproducerad el, kan du generera ytterligare lönsamhet med den överskottsel som produceras av solcellerna. Din solcellsanläggning är nämligen ansluten till elnätet, där den el som ni inte förbrukar själva säljs till andra. Ingen el går till spillo, företagets lönsamhet ökar och alla blir nöjda och glada. Dessutom ökar fastighetens värde i samma stund som du skaffar en solcellsanläggning på taket.

Stärk företagets hållbarhetsprofil med solceller

Kort sagt – ett gott miljötänk sätter företag i god dager. Allt fler företagare gör stora satsningar kopplat till hållbarhet för att generera affärsmässiga värden. Med solceller kan ditt företag nå nya mål, ta vara på miljön med förnybar energi och skapa stolthet med rätt vision hos såväl anställda som kunder. Så gör en investering för ditt företag och en insats för miljön, du också.

Vill du veta hur vi på Sesol kan hjälpa dig med en solcellsanläggning för ökad lönsamhet? Vi bedömer din fastighets förutsättningar på plats för bästa resultat. Välkommen att kontakta oss – vi hörs!