Solcellsanläggning för företag — en lönsam investering

En studie från Energimyndigheten visar att samtliga intervjuade företag bedömer sina investeringar i solcellsanläggningar som lönsamma.

En bild på en liten industribyggnad med solpaneler på taket.

I syfte att undersöka kostnaden och lönsamheten av att, som företag, installera solceller har Energimyndigheten intervjuat tio olika företag. Utav dessa har fyra investerat i fristående solcellsparker och sex har istället installerat takanläggningar, där ca 90% av den producerade solelen förbrukas av företagsverksamheten.

Alla företag som intervjuades i undersökningen bedömer sina satsningar på solceller som lönsamma. Ett deltagande företag inom tillverkningsindustrin lyfter i ett pressmeddelande hur det nu har uppnåtts kontroll över den högsta effektkostnaden och att produktionen kan anpassas enligt denna. Samma företag ser möjligheter till motsvarande lönsamma investeringar för andra aktörer i samma bransch.

Investeringens positiva inverkan på det egna varumärket lyftes fram av samtliga företag. Däremot var det bara ett företag som räknat med detta i sin kalkyl. Det är såklart svårt att sätta en siffra på värdet av att investeringen, utöver den konkreta finansiella avkastningen, även profilerar företaget som modernt och hållbart.

Studien visade att takanläggningar, som alltså förser den egna fastigheten/verksamheten med el, är allra mest lönsamma. Den högre avkastningen uppnås av att denna typ av solcellsanläggning ersätter inköp av el med egenproducerad solel. El som inte förbrukas genererar intäkter genom att automatiskt matas ut på elnätet mot betalning. För en så lönsam investering som möjligt är det viktigt att dimensionera solcellsanläggningens storlek och beräknade produktion i förhållande till företagets förväntade elanvändning.

Ta del av energimyndighetens pressmeddelande här eller ladda ned hela studien här.

Kontakta oss på Sesol för en gratis konsultation om ert företags förutsättningar och möjligheter.