Solceller på vintern? Javisst!

Under vinterhalvåret tenderar efterfrågan på solceller att minska. Dock tyder forskning på att solceller fungerar alldeles utmärkt på vintern och att det svenska klimatet lämpar sig väl för solceller. Låt oss bringa lite klarhet i frågan.

En bild på ett villatak med solceller. Marken nedanför huset är täckt av snö och solen börjar gå upp och reflekteras i panelerna.

Många är tveksamma till att skaffa solceller just på grund av misstanken att solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige för att det ska vara en lönsam investering. Detta är förståeligt med tanke på Sveriges mörka och kalla vintrar. Intressant nog är dock instrålningen i mellersta Sverige på årsbasis lika hög som i exempelvis norra Tyskland, där nästan 9 procent av all el produceras med solceller. I Sverige låg samma siffra på ca 0,1 % år 2016. Utöver informationen om mängden solinstrålning finns en oväntad aspekt som få känner till om temperaturens inverkan på solceller.

Det norska forskningsinstitutet SINTEF kom nyligen fram till att vårt skandinaviska klimat kan vara idealiskt för produktion av solenergi. Forskningsteamet testade solceller i en laboratoriemiljö och framhöll därefter att kalla temperaturer faktiskt har en positiv inverkan på solcellernas effektivitet. De kunde även konstatera att energiläckage ägde rum när cellerna utsattes för allt för varma förhållanden.

Forskningen tyder även på att reflektionen från omgivande snötäcken kan leda till en väldigt stark solinstrålningen under vintertid, vilket gynnar produktionen av solel. Dessutom kom studien fram till att solstrålarna når igenom till panelerna utan problem vid regn — men också när solcellerna täckts av ett islager. Allt detta bidrar till att förklara hur solcellsanläggningar, trots Sveriges långa vinterhalvår, är en lönsam investering.

Trots att produktionen fortfarande är högst under sommarhalvåret, med högre andel såld överskottsel, är solceller alltså tillräckligt effektiva på vintern för att producera en betydande mängd el. Solen skiner så pass mycket i Sverige att en investering i en solcellsanläggning oftast återbetalar sig på 5-10 år, för att därefter fortsätta att ge avkastning i totalt 30-40 år.

Kontakta gärna oss på Sesol om du vill veta mer om möjligheterna med solceller.