Solceller för lantbruk – en attraktiv energiförsörjning

Solceller för lantbruk blir allt vanligare och är ett attraktivt val för energiförsörjning. Lantbruk har ofta en hög energiförbrukning med stora fastigheter och kraftfulla maskiner – men de har även optimala förutsättningar för en lönsam solcellsanläggning. Stora outnyttjade ytor kan förvandlas till en kostnadseffektiv produktion av förnybar el, samtidigt som lantbrukaren stärker sin hållbarhetsprofil. Läs mer om hur du också kan kostnadseffektivisera din jordbruksfastighet med solceller.

En bild på en stor gård med flera röda ladugårdsbyggnader. Ladugården i förgrunden är full med solpaneler på takets ena sida. Intill byggnaden finns en nysådd åker. Himlen är blå med vita moln.

Analysera din elförbrukning

Lantbruksfastigheter förbrukar ofta en stor mängd el vilket leder till höga elkostnader. Genom att bli din egen elproducent kan du sänka gårdens driftskostnad och direkt se resultat på din elräkning. Det är dock viktigt att anläggningen är dimensionerad efter ditt specifika behov och att dess storlek matchar fastighetens förväntade elförbrukning. Om du vill installera solceller till din jordbruksfastighet är det därför en bra idé att börja med att analysera din elförbrukning och hur den varierar mellan årstiderna och under dygnets alla timmar. 

Installera en solcellsanläggning

Lantbruk besitter de optimala förutsättningarna för en solcellsanläggning. Ofta finns det flera stora byggnader, som ladugårdar eller maskinhallar, där taket med fördel kan utnyttjas för en mer kostnadseffektiv drift. En större anläggning med solceller ger också en större avkastning vilket gör att återbetalningstiden förkortas. 

Vid en installation är det även viktigt att kolla på väderstreck och takens lutning för att hitta den mest lönsamma placeringen. Det kan du få hjälp med under en kostnadsfri konsultation med oss på Sesol, där vi tillsammans analyserar dina förutsättningar och ditt energibehov. När offerten är godkänd monterar vi solcellerna och kopplar dessa till din elcentral så att du direkt kan börja använda den el som anläggningen producerar. 

Ett framtidssäkert lantbruk

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för företag – lantbruksfastigheter inkluderade. En solcellsanläggning ger dig en hållbar och klimatsmart energiförsörjning som dessutom minskar de ökande elprisernas påverkan på din ekonomi. Att driva jordbruket med förnybar energi från solceller kan även attrahera fler kunder när slutkonsumenterna ställer allt högre krav på en hållbar produktion. 

En annan fördel med att ha en anläggning med solceller på exempelvis ladugårdstaket är att det öppnar upp för ökade möjligheter till elektrifierade fordon eller till att lagra energin i batterier. Om ni säljer vidare överskottselen blir fastigheten ännu mer kostnadseffektiv och ni kan öka er lönsamhet ytterligare. En solcellsanläggning ökar dessutom värdet på er fastighet – en framtidssäker investering med andra ord.

Vill du också förvandla dina outnyttjade takytor till solcellsanläggningar? Boka in en kostnadsfri konsultation eller kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den mest lönsamma lösningen för just din fastighet. Varmt välkommen till Sesol – din trygga helhetspartner.