Solceller för bostadsrättsföreningen är en värdeökare

Är du medlem eller beslutsfattare i en bostadsrättsförening? Då har du möjlighet att konkret vara med och påverka miljön till det positiva, både sett till det stora och lilla perspektivet. Genom att investera i solceller gör ni som brf en framtidsinvestering. I denna artikel förklarar vi på Sesol hur bostadsrättsföreningar kan bli mer lönsamma med en solcellsanläggning samt fördelar som finns med solceller.

En bild på en stor nybyggd bostadsrättsförening, med 10 byggnader där alla tak har solpaneler.

Så här skaffar ni solceller till er brf

Som brf har ni allt att vinna på att installera solceller, oavsett om er bostadsrättsförening har behov av en större eller mindre solcellsanläggning. En solcellsanläggning kan täcka mellan 20 och 40% av föreningens egna behov av fastighetsel. Väljer man en solcellsanläggning med större kapacitet kan man även täcka en del av lägenheternas behov av hushållsel. Är er förening mindre finns möjligheten att få en skattereduktion för eventuell elförsäljning till sitt elhandelsbolag.

Kom ihåg att installation av solceller kräver bygglov om fastigheten är av kulturhistoriskt, miljömässigt, konstnärligt och eller historiskt värde. Har er fastighet ett platt tak och ni vill vinkla solcellerna, krävs det även bygglov i detta fall.

Hur kan solceller till bostadsrättsföreningen bli en lönsam affär?

Enkelt – görs affären på rätt sätt från första början blir den lönsam. Lönsamhet behöver nödvändigtvis inte vara en ekonomisk faktor. Det är viktigt att nämna att lönsamhet kommer i flera olika former.

Att sälja solel inom föreningen kan vara gynnsamt för alla parter. Anledningen är att elen används till både hushållsel åt de boende och även de utrymmen som är gemensamma för föreningen. I regel är det oftast mer lönsamt att använda elen inom fastigheten istället för att sälja den till elbolaget. Kom ihåg att identifiera vilka behov er brf har och vad syftet med installationen är för just er. Ett tips till er som vill skaffa solceller är att kombinera installation av solceller med renovering av tak. På så vis kan ni hålla ner kostnaderna och få allt gjort samtidigt.

Utöver den ekonomiska lönsamheten går det att konstatera att det finns flera andra positiva aspekter med att installera solceller till er brf. Om ni skulle producera tillräckligt med el till de boende så rekommenderar vi ett gemensamt abonnemang. 

Lönsamma anledningar till att skaffa solpaneler för er brf

Att installera solceller för bostadsrättsförening innebär flertalet fördelar, både för föreningen men även för de som bor i lägenheterna.

Fastighetens elförbrukning

Om ni som brf installerar en solcellsanläggning kan ni spara på era elkostnader varje år. Något som gynnar alla lägenhetsinnehavare genom minskade kostnader. Pengarna kan istället läggas på annat som rör fastigheten.

Lägenheternas elförbrukning

Om alla lägenheter ansluts till solcellsanläggningens elnät innebär detta, över tid, stora vinster för varje lägenhetsinnehavare i fastigheten. Lägenhetsinnehavaren får tillgång till föreningens lägre elpriser och slipper att betala några fasta avgifter för ett elabonnemang. De boende får helt enkelt tillgång till kostnadsfri och egenproducerad solenergi.

Miljövänlig el

Genom att installera solceller för er brf producerar ni en del av den el som ni själva förbrukar – på ett miljövänligt sätt. Som förening bidrar ni till en bättre miljö och medverkar till att minska negativ miljöpåverkan.

Miljöprofil

Visa att er förening är framtids- och miljömedveten med en solcellsanläggning. Marknaden idag är konkurrensutsatt och en stark miljöprofilering är till stor fördel. Hållbarhetsarbete och klimatsmarta lösningar är något som marknaden idag efterfrågar. En stark miljöprofil kan attrahera fler intressenter vid eventuell försäljning av lägenhet och kan trissa upp slutpriset till din fördel.

Är ni på banan att investera i framtiden och i er bostadsrättsförening? Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för att få reda på hur du kan optimera kostnaderna för din elförbrukning genom att investera i en solcellsanläggning.