Solceller för bostadsrättsförening – en guide

Vill du påverka din bostadsrättsförening till att välja energismarta lösningar? Då har du hamnat rätt. Vi ger dig tipsen som hjälper dig hela vägen från idé till upphandlad och installerad solcellsanläggning för din förening.

En bostadsrättsförening med solceller på taket och byggställning vid hudväggarna.

Kan min brf skaffa solceller?

Att som bostadsrättsförening investera i en solcellsanläggning kommer till nytta för alla. Men först behöver du utvärdera förutsättningarna. Har bostadsrättsföreningen ett eller flera oskuggade tak? Har ni koll på föreningens ungefärliga årsförbrukning av el? Är taket i så pass gott skick att det inte behöver underhållas inom en snar framtid? Om svaret är ja på samtliga frågor har du kommit ett steg närmre solpaneler på taket.

Hur beräknar jag solcellsanläggningar för min förening?

I nästa steg är det dags att uppskatta hur mycket de önskade solpanelerna skulle kunna producera. Vi på Sesol brukar räkna på att solceller motsvarande 1 kW tar upp ungefär 5 m2, som i söderläge på ett år producerar mellan 800 och 1000 kWh. Här kan du låta elanvändningen avgöra hur stor solcellsanläggning ni behöver, beroende på hur elen mäts och debiteras i er brf. Om föreningen har ett separat elabonnemang för den gemensamma elen beräknas solcellsanläggningarna efter den gemensamma elanvändningen. Om din förening i stället har ett gemensamt elabonnemang som inkluderar både föreningens gemensamma el och respektive lägenhets hushållsel beräknas solcellsanläggningarna efter den totala elanvändningen.

Våra solcellskonsulter hjälper dig att räkna på era förutsättningar och hitta rätt lösning för din bostadsrättsförenings behov.

Vad händer sen?

När underlag och investeringsbeslut förankrats i styrelsen och hos föreningens medlemmar kommer våra installatörer och monterar panelerna. Därefter får ni en utbildning i hur anläggningen fungerar för att ni ska känna er trygga med lösningen. Sist men inte minst monterar föreningens nätföretag en ny elmätare som registrerar överskottselen som ni ska få betalt för.

Vill du minska elkostnaderna i din förening? Läs mer om solceller för brf eller boka ett kostnadsfritt besök, så bedömer vi er fastighets förutsättningar på plats – för allra bästa resultat.