Sälja överskottsel från solceller – vad krävs och hur mycket pengar kan jag få?

Om din solcellsanläggning producerar mer el än vad du själv förbrukar i ditt hushåll finns det möjlighet till att sälja överskottselen vidare och bli en så kallad mikroproducent. I denna artikel går vi på Sesol igenom vad som krävs för att få sälja elen och vad som påverkar priset.

En bild på en ladugård med solpaneler på taket. Solen skiner och landskapet som omger byggnaden är grönt.

Det här krävs för att sälja överskottsel

Det finns vissa krav du måste ha koll på för att få sälja vidare din överskottsel. Nedan listade punkter måste du uppfylla för att bli en mikroproducent:

  • Du måste vara ansluten till ett elnät och ha ett inmatningsabonnemang. Din elmätare måste även vara av en ny version som kan mäta både förbrukad och producerad el. Detta kan ditt elnätsbolag hjälpa dig med. 
  • Du måste producera mer el än vad du gör av med. Det mest lönsamma är alltid att i första hand själv förbruka den el din solcellsanläggning producerar. 
  • Du måste ha en huvudsäkring på högst 63 ampere (A) och en inmatningseffekt på högst 43,5 kW. De flesta privatpersoner i Sverige har en huvudsäkring på 16A-25A. 

Elbolagen avgör priset

Överskottselen från din sollcellsanläggning säljer du vidare till ett elbolag och det är dessa som bestämmer hur mycket de vill betala för elen. Bara i Sverige finns över hundra elbolag och för att hitta det bästa priset gäller det att jämföra avtalen noggrant. Något som är viktigt att ha i åtanke är att det inte sällan är ett krav att du även ska köpa el från bolaget som du säljer din överskottsel till. När du jämför bör du därför även titta på kostnaden för den köpta elen då det är en del av det kalkylerade priset som de kommer erbjuda dig. 

Ursprungsgarantier

De elbolag som erbjuder de mest lönsamma avtalen har historiskt ofta krävt att mikroproducenten erbjuder ursprungsgarantier i utbyte. Det är certifkat från Energimyndigheten som du registrerar efter att din anläggning med solceller är installerad. Med dessa certifikat kan elbolaget sälja elen vidare som just solel och därmed öka dess värde.

Nätnytta

När du säljer din överskottsel till ett elnätsbolag minskar förlusterna i elnätet, vilket också minskar bolagets överföringskostnad. Därför får du som mikroproducent enligt ellagen en ersättning som ofta benämns som nätnytta eller överföringsersättning. Värdet ska motsvara värdet av att ha producerat solelen lokalt och dras i de flesta fall av automatiskt från din faktura. 

Skattereduktion

Som mikroproducent och säljare av solel får du i dag en skattereduktion från staten på all överskottsel som du producerar och säljer vidare. Den ligger för tillfället på 60 öre per kWh och du får tillbaka pengarna på nästa års deklaration. Kraven för att få ta del av skattereduktionen är att elen ska matas in och ut i samma huvudsäkring och elmätare, samt att huvudsäkringen inte får överstiga 100A.

Vill du också bli en mikroproducent och sälja vidare dina solcellers överskottsel? Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för att få reda på hur du kan optimera kostnaderna för din elförbrukning genom att investera i en solcellsanläggning.