Så skapar ditt företag en stark miljöprofil med förnybar energi

Allt fler företag gör stora satsningar inom förnybar energi för att generera affärsmässiga värden, och vi på Sesol förstår varför. Med en stark miljöprofil kan ditt företag nå nya mål, skapa stolthet hos anställda och attrahera nya kunder för att öka försäljningen. Behåll konkurrenskraften med en stark miljöprofil – som dessutom syns på taket.

En närbild på en industribyggnad med upplutade solpaneler på ett plant tak. Byggnaden är omgiven av andra företagsbyggnader och skog.

Vikten av hållbart företagande

Idag ställs höga krav på hållbart företagande. Allt fler kunder, anställda och partners tar för givet att företag skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Här är en uttalad miljöprofil vital för att kunna förmedla en klimatsmart image till omvärlden. Att investera i solceller för att öka lönsamheten, stärka varumärket och möta kraven på socialt ansvarstagande ur ett miljömässigt perspektiv är en kraftfull start på många plan – vi listar några.

Attrahera kunder

Att behålla sin kundbas på en konkurrensutsatt marknad är en stor utmaning för många företag. Så hur går man tillväga för att säkra sin mest värdefulla tillgång? Hållbara val tenderar att skapa en ny form av kundlojalitet hos befintliga kunder, samtidigt som en klimatsmart image attraherar nya. Att investera i solceller och arbeta aktivt med en genomtänkt miljöpolicy är därmed en solklar väg att gå för att öka försäljningen.

Charma den bästa kompetensen

Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke är ett måste för att attrahera rätt talanger på dagens kandidatmarknad. Idag ställer kandidater stora krav på företagets värderingar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. För att få tillgång till den bästa kompetensen är det viktigt att inta rollen som ansvarsfull arbetsgivare – på en marknad där en stark miljöprofil kan vara en avgörande faktor vid val av arbetsplats för en kandidat. Med rätt kompetens kan ert företag nå nya nivåer och öka lönsamheten!

Bli ett självklart val

Idag ställs höga krav på att företag säkrar sina leverantörsled och ser till att sina underleverantörer arbetar aktivt med miljöfrågor. För att fortsatt stå stark på en konkurrensutsatt marknad kan solceller på taket och klimatsmarta val kvalificera ett företag för samarbeten med stora aktörer.

Vinn fler upphandlingar

Deltar ni i offentliga upphandlingar? För att ha en chans att vinna behöver ni som företag möta kraven på en miljöpolicy – som idag värderas högt inom offentlig upphandling. Med en stark hållbarhetsprofil kan ni minimera risken att gå miste om affärsmöjligheter och öka chansen att vinna fler upphandlingar som kan generera stora intäkter under många år framöver.

Är du redo att ta nästa kliv och investera i en hållbar framtid för att generera affärsmässiga värden? Välkommen att kontakta oss på Sesol för en kostnadsfri konsultation eller om du vill veta mer om solceller för företag.