Professionell installation och dokumentation av solcellsanläggningar – för säkerhet och lönsamhet

Felaktiga installationer av solcellsanläggningar är ett ovanligt men allvarligt problem. I några fall har felaktigt installerade solcellssystem bidragit till att orsaka bränder. I andra fall har dessa skapat onödiga säkerhetsrisker, exempelvis att försvåra ett släckningsarbete i händelse av brand om strömmen till anläggningen inte går att bryta tillräckligt snabbt. De goda nyheterna är att med en leverantör som besitter expertkompetens, utför pålitliga installationer och upprättar korrekt dokumentation är solcellsanläggningar en säker och lönsam investering. I denna artikel uppmärksammar vi vikten av professionellt arbete och dokumentation när ni investerar i en solcellsanläggning.

En bild som visar en stor ladugårdsbyggnad med solpaneler på taket. Bredvid byggnaden finns en liten sjö och stora åkrar omger bygganden. Solen skiner och lite snö hänger sig kvar på vissa ställen i gräset.

Felaktiga installationer kan utgöra en säkerhetsrisk

I de få fall där bränder har uppstått i fastigheter med solcellsanläggningar, är den vanligaste orsaken i grund och botten bristfällig kunskap hos installatören och felaktig installation. Fel vid installation som kan leda till en säkerhetsrisk kan till exempel innefatta kablar som skaver mot vassa kanter eller hänger löst, radiostörningar från kraftelektronik samt icke vattentätt och felplacerat elmaterial.

En korrekt installation av en solcellsanläggning minimerar risker, men om olyckan är framme är det viktigt att strömmen till anläggningen enkelt går att bryta. Det är därför viktigt att det finns korrekt dokumentation om hur elen i solcellsanläggningen är kopplad. På så sätt kan räddningstjänsten enkelt bryta strömmen och utföra sitt räddningsarbete effektivt i händelse av brand i fastigheten.

Vilka regler och bestämmelser finns? 

Vilka regler och bestämmelser finns egentligen för solcellsanläggningar i Sverige? I elsäkerhetslagen (2016:732) och i elsäkerhetsförordningen (2017:218) framgår det att ansvaret gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll av solcellsanläggningen ligger på ägaren av elanläggningen. Därför är det extra viktigt att anläggningen har korrekt och godkänd dokumentation.

Vikten av professionellt arbete 

Att installation och dokumentation av er solcellsanläggning sker med expertkunskap och rätt kompetens är viktigt ur säkerhetssynpunkt men även för den framtida lönsamheten. Vi på Sesol levererar alltid högkvalitativa produkter och utför alla monteringar och installationer i enlighet med “Svensk Elstandard – Handbok 457”. Vid driftsättning utför vi alltid certifierad inmätning och funktionstest av anläggningen enligt IEC 62446:2016, med tillhörande signering av egenkontroll och besiktningsprotokoll. Att kvalitetssäkra din solcellsanläggning med ett pålitlig solcellsföretag gör den både hållbar och lönsam under en lång tid framöver. 

Vi på Sesol värnar om våra kunder och behandlar varje projekt, stort som litet, med stor noggrannhet och omsorg. Välkommen att kontakta oss eller boka en kostnadsfri konsultation.