Våra produkter

Under dagens ljusa timmar tar solceller tillvara på solens strålar och omvandlar dessa till förnybar energi. När solen har gått ned är batterier ett bra val för att lagra solenergi och använda under dygnets övriga timmar. Överskottselen kan till exempel användas till en laddstation för elbil under kvällar och nätter. Genomtänkta lösningar gynnar inte bara dig och din plånbok, utan också miljön.

Solpaneler

En solcellsanläggning är inte bara en trygg och smart lösning, utan också en lönsam investering som betalar av sig själv med tiden, inom ca 8–10 år. Den egenproducerade solenergin som förbrukas i fastigheten resulterar i en direkt sänkning av dina elkostnader. 

En elektriker kopplar in ett batteri för solceller som en del av ett solcellspaket med batteri, vilket möjliggör lagring av solenergi med batteri.

Batterier

Tack vare solceller kan vi utvinna energi från solens strålar, producera vår egen el och på så sätt skapa förnybar energi. Mest energi produceras under dagen även om det är då vi behöver den som minst. Elen som inte förbrukas dagtid kan lagras i ett batteri och istället användas under dygnets övriga timmar.

Laddstationer

Laddstationer öppnar dörren för en enklare vardag – i hemmet, i bostadsrättsföreningen, på företaget och på lantbruket. Antalet elbilar ökar och idag är det nästan lika vanligt att ha en hållbar elbil som någon annan typ av bil. I takt med att antalet elbilar ökar har det blivit allt vanligare att installera laddboxar.