Passar solceller för lantbruk och företag?

Lantbruk och företag har ofta många stora fria takytor — vilket ger goda förutsättningar för att installera solceller. Som lantbrukare eller företagare sitter du därmed ofta på en stor outnyttjad ekonomisk potential.

En bild på ett ladugårdstak där två montörer håller på att installera solpaneler i solnedgången.

Då den procentuella avkastningen för en solcellsanläggning tenderar att bli högre desto större anläggningen är, lämpar sig de större fastigheterna alldeles utmärkt för en solcellsanläggning. Både lantbruk och företag har bra utgångspunkter för att installera lönsamma solcellsanläggningar med hög produktion. Med större takytor placerade i söderläge samt öst-/västläge kan du uppnå ett högt antal genererade kilowattimmar per installerad kilowatt. Exempel på fastigheter med potential till extra hög lönsamhet är ladugårdar, stall, garage och lager-/industribyggnader.

Genom att investera i solceller reduceras elkostnaderna och därmed även de ekonomiska följderna av ökade elpriser på marknaden. Utöver att egenproducerad el nyttjas i verksamheten och minskar kostnaderna genereras även avkastning genom att ägaren av anläggningen får betalt för ej förbrukad el, som istället automatisk förs ut på elnätet.

En investering i en solcellsanläggning leder till en sänkning av företagets kostnader och ger dessutom en långsiktig avkastning. Det är inte ovanligt att uppnå mellan 5-15% per år. För maximal avkastning är det är dock viktigt att solcellsanläggningen dimensioneras med fastighetens elkonsumtion i åtanke. Givetvis hjälper vi på Sesol er med detta!

Solceller ger en stärkt miljöprofil!

I ett samhälle med allt högre krav på miljömedvetenhet hos lantbruk och företag har frågan om hållbarhet kommit att bli väldigt viktig. En solcellsanläggning innebär en stärkt miljöprofil samt att din verksamhet i högre grad ligger i linje med de skärpta miljökrav och förväntningar som samhället ställer.

Kontakta oss på Sesol för att veta mer!