Optimerad elproduktion för lantbruk med solceller

Du som är jord- eller lantbrukare vet hur viktig energitillgången är för verksamheten. Med hög elförbrukning kan dock de årliga energikostnaderna bli höga. Det är en vanlig anledning till att många väljer att ställa om och bli sin egen elproducent genom att nyttja solenergi. Läs mer om hur en investering i solceller är extra lönsam för dig som jord- eller lantbrukare.

En bild som visar en sor ladugårsbyggnad med solpaneler på takets ena sida. Byggnaden är omgiven av grön åkermarker.

Optimala förutsättningar

För installation av större och mer kostnadseffektiva solcellsanläggningar krävs stora fria ytor med god tillgång till solens strålar. Tak på exempelvis ladugårdar, stall och maskinparker är därmed idealiska placeringar för solceller. De stora takytorna möjliggör installation av storskaliga anläggningar med hög elproduktion. Procentuellt sett leder dessa skalfördelar till en högre avkastning jämfört med en investering i en mindre solcellsanläggning. Vad gäller service och underhåll av solceller krävs vanligtvis väldigt lite arbete. Med en anläggning placerad på en jordbruksfastighets öppna ytor sköter Sveriges klimat smidigt den rengöring som behövs tack vare regn och snö.

Är solceller lönsamt?

Att jord- och lantbruk är energiintensiva företag är ingen hemlighet. Tillgången på el är en helt avgörande faktor för att verksamhet ska kunna bedrivas. Med en hög elförbrukning kan dock också energikostnaderna bli höga. Det är en av de vanligaste anledningarna till att många jordbrukare väljer att ställa om till att bli sina egna elproducenter. Att producera sin egen el med solceller och göra sig mindre beroende av elleverantörers stigande priser, ger lägre driftskostnader och långsiktiga besparingar. Den överskottsel som produceras under vår- och sommarhalvåret kan dessutom säljas till din elleverantör och öka intäkterna. Ju högre elproduktion desto högre avkastning.

Naturens egen energi kommunicerar grönt företagande

Elproduktion genom solenergi lämnar inga utsläpp som har påverkan på miljön. Med en investering i solenergi kan ni tryggt bygga en stark miljöprofil, vilket är minst lika viktigt inom jord- och lantbruk som för andra företag idag. Solceller installerade på tak eller mark visar att ni är moderna, hållbarhetsorienterade och tror på en grönare framtid.

Välkommen att kontakta oss på Sesol. Vi erbjuder alltid gratis konsultation och offert där vi utgår från dina förutsättningar och behov så att din investering blir maximalt lönsam och hållbar i längden.