Hållbart företagande – solceller för miljön och lönsamheten

Hållbart företagande är idag förenat med att satsa på ny teknik som främjar miljön. Vi på Sesol förstår varför. Oavsett om ni bestämmer er för att inleda ett hållbarhetsarbete ur ett miljömässigt eller ekonomiskt perspektiv är solceller en självklar investering under resans gång. Låt Sveriges snabbast växande solcellsföretag leda vägen – mot ett hållbart företagande för miljön och lönsamheten.

En bild på en företagsbyggnad med solpaneler på taket. Byggnaden är omgiven av andra företagsbyggnader och på marken ligger lite snö som kämpar sig kvar.

Två vägar till hållbart företagande

Ett aktivt hållbarhetsarbete är centralt för att tillfredsställa dagens behov, men också framtidens. Genom att investera i solceller kan ni skapa ett hållbart företagande för att spara på miljön – samtidigt som ni sparar pengar i företaget.

Spara på miljö

Att visionen om en bättre värld ligger varmt om hjärtat gör arbetet kring att utveckla företaget ur ett miljömässigt perspektiv enklare. En stark miljöprofil må generera affärsmässiga värden, men med en genuin vilja att göra en insats för miljön kan ni komma ännu längre i er utveckling. Med en solcellsanläggning på taket kan ni spara på miljön genom att själva producera den el ni behöver för att täcka företagets energiförbrukning – ett klimatsmart val med förnybar energi på resan mot ett hållbart företagande.

Spara pengar i företaget

Att värna om klimatet är lika med att investera i ett lönsamt företagande. Med en oviss prisutveckling på framtidens elmarknad öppnar solceller upp till en förutsägbar elkostnad, samtidigt som investeringen är en ekonomisk besparing. Med egenproducerad el driver ni verksamheten framåt, ökar fastighetens värde och genererar ytterligare lönsamhet vid försäljning av eventuell överskottsel. För många företag blir dessutom fordon och maskiner självförsörjande, vilket ger en snabb avkastning redan från dag ett.

Vill ni också spara på miljön – samtidigt som ni sparar pengar i företaget? Välkommen att kontakta oss på Sesol för en kostnadsfri konsultation eller för att ta reda på mer om hållbart företagande med solceller för företag.