Fördelar med solceller för lantbruk

Att allt fler lantbrukare väljer att installera solceller på sina tak är inte förvånande — det har nämligen visat sig vara en långsiktigt lönsam investering!

En bild på flera ladugårdsbyggnader där några av taken täcks med solceller. Gården är omgiven av åkrar.

Fördelarna med att investera i ett solcellspaket som lantbrukare är många. Till att börja med har lantbruk ofta optimala takytor för installation av solceller. De stora ytorna på exempelvis ladugårds-, stall- eller garagetak möjliggör en procentuellt högre avkastning, tack vare skalfördelarna som uppnås genom att installera en större solcellsanläggning.

Detta i kombination med att lantbruk ofta har en hög förbrukning av el, innebär att det finns stora besparingar att göra genom att använda egenproducerad solel. När elräkningen sänks till följd av en minskad andel köpt energi blir verksamhetens ekonomi dessutom mindre påverkad av framtida prishöjningar på elmarknaden. Utöver detta tillkommer intäkter från att producerad solel som inte används automatiskt matas in på elnätet — mot betalning från din elleverantör.

Såhär går det till att skaffa en komplett solcellsanläggning med Sesol!

  1. En solcellskonsult från Sesol hjälper dig att utreda förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning på just din fastighet och hitta rätt lösning för ditt behov.
  2. Efter planering och accepterad offert monterar Sesols montörer solpanelerna. Detta tar oftast 5-15 dagar. Sedan kopplar någon av våra egna elektriker in anläggningen till fastighetens elcentral.
  3. När anläggningen är på plats och aktiverad ser vi till att ge dig en ordentlig genomgång av hur den fungerar. Panelerna är i stort sett underhållsfria men du ska känna dig trygg i att veta hur din solcellsanläggning fungerar.
  4. Sist men inte minst monterar ditt nätföretag en ny elmätare som registrerar den överskottsel som de ska betala dig för framöver.

Kontakta gärna oss på Sesol om du har några frågor eller funderingar!