Fördelar med att investera i solceller till företaget

En solcellsanläggning i anslutning till företagets fastigheter är en lönsam investering ur flera aspekter. Framför allt kan ni spara pengar genom minskade elkostnader och den statliga skattereduktionen, men ni kan även stärka ert varumärke genom att utnyttja solens förnybara energi och bli ett miljövänligt företag. Nedan berättar vi på Sesol mer om några av fördelarna med att investera i solceller till ert företag.

Bilden visar ett stadsområde med flera olika stora byggnader; hotell, lägenhetskomplex och företagslokaler. En hög fyrkantig byggnad i bildens mitt är i fokus, detta är ett företag med solceller på taket. Solpanelerna täcker alla takets fyra sidor. Landskapet i staden är grönt, med gröna grasplättar och träd. Solen skiner och solpanelerna jobbar för fullt för att förse företaget med solenergi.

Minska era elkostnader

Genom att installera solceller på företagets fastighet kan ni spara pengar och få en mer kostnadseffektiv verksamhet. De flesta företag förbrukar mest el under dagtid, vilket även är den tid då solcellsanläggningen producerar som mest el. Genom att ta tillvara på den förnybara solenergin minskar ni era driftkostnader och påverkas heller inte lika stort av de stigande elpriserna. När elförbrukningen är låg, till exempel under helger och semestertider, kan ni sälja överskottselen vidare för extra intäkter.

Optimala förhållanden

Industri-, lager- och butikslokaler har med sina stora takytor goda förutsättningar för att kunna producera omfattande mängder solel. Oftast har dessa fastigheter även en hög elförbrukning med till exempel användning av truckar och andra eldrivna maskiner. Det här skapar optimala förhållanden för en lönsam solcellsanläggning där den egenproducerade elen kommer till användning direkt. Med en större solcellsanläggning förkortas dessutom återbetalningstiden och er investering i solceller till företaget får en ännu högre avkastning. 

Stärk er hållbarhetsprofil

Hållbart företagande blir allt viktigare för såväl slutkonsumenter som arbetstagare. Genom att investera i solceller till företaget stärker ni er position som ett modernt och miljövänligt företag där driften till stor eller hel del sker genom förnybar energi. Om ni har kunder och samarbetspartners som är miljömedvetna uppskattas detta stort och skapar ett förtroendekapital som till och med kan generera nya affärer för er verksamhet. Att installera en solcellsanläggning på ert tak kan med andra ord skapa lönsamhet i företaget på andra sätt än bara genom minskade elkostnader. 

Investera i eldrivna fordon

Ytterligare ett ställningstagande som stärker ert varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv är övergången till elbilar och övriga eldrivna fordon. En solcellsanläggning på taket kan helt täcka behovet av el till dessa fordon och gör övergången till en grön drift både enklare och mer kostnadseffektiv. 

Skattereduktion på upp till 18 000 kr/år

Om er verksamhet säljer överskottselen vidare till elnätet och blir en så kallad mikroproducent av solenergi får ni ta del av en årlig skattereduktion på 60 öre per såld kilowattimme. Skattereduktionen gäller upp till 30 000 kilowattimmar per kalenderår, vilket motsvarar hela 18 000 kronor på ett år.

Vill ni också investera i solceller till ert företag?

Vi på Sesol har lång erfarenhet av branschen och är en trygg partner som hjälper er hela vägen från idé till aktiverad solcellsanläggning. Boka en gratis konsultation så går vi tillsammans igenom era förutsättningar och er elförbrukning för att hitta den lösning som skapar högst lönsamhet i er verksamhet. Har ni frågor eller funderingar kring att installera en solcellsanläggning? Tveka inte på att kontakta oss!