Solpaneler består av solceller. Solpanelerna är det som monteras på ditt tak. När solstrålar träffar solcellerna på solpanelen uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström. Växelriktaren omvandlar sedan den producerade likströmmen till växelström så att du kan nyttja elen i din bostad. Den el som inte används i fastigheten sparas antingen i ett solcellsbatteri eller säljs ut på elnätet. Allt detta sker automatiskt och växelriktaren fördelar alltid elen på det mest lönsamma sättet.