Du kanske är redo för en sommar i stugan, men är stugan redo för dig?

Sommaren är i full gång och med detta även sol, bad och utflykter. Många planerar även att spendera tid i sina stugor runt om i landet – är du en av dem? Då borde du läsa igenom dessa tips angående elen i din sommarstuga.

En närbild på ett fönster i en träröd stuga. Fönstret har vita foder och är lite slitet. I fönstrets reflektion kan man se en till träröd villa med rött tegeltak. I bildens nederkant, framför husets fasad, syns blommor i olika färger.

Det är nämligen så att elsäkerheten kan försämras under vinterhalvåret när stugan står nedsläckt och tom i väntan på sommaren. Apparater står oanvända och elen kanske till och med är avstängd. När du kommer tillbaka till stugans trygga barm för sommarens första besök är det en bra idé att gå igenom huset och dubbelkolla att elen fungerar som det ska.

Kontrollera jordfelsbrytaren

En jordfelsbrytare skyddar din fastighet mot elbränder genom att bryta strömmen till elanläggningen och alla anslutna apparater vid jordfel. Jordfelsbrytaren bör testas ett par gånger om året för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att strömmen faktiskt bryts när brytaren slår ifrån. Detta kontrollerar du genom att trycka på testknappen, som alla jordfelsbrytare är försedda med. Denna knapp är ofta märkt med ett T för test. Om strömmen i huset slås av när du trycker på denna knapp vet du att jordfelsbrytaren fungerar.

TIPS: Slår jordfelsbrytaren ifrån utan tydlig orsak? Det kan vara en felaktig produkt som är boven här! Koppla ur den senaste apparat du använt, återställ brytaren och testa på nytt. Inte ska väl jordfelsbrytaren få skulden för ett måndagsexemplar till produkt. 

Elcentralen

Ta en titt i stugans elcentral, eller proppskåp som det ofta kallas. Sitter alla säkringar/proppar ordentligt? Annars skruvar du fast dem så de sitter som de ska. Detta ska göras när elen är avstängd.

Se över elektriska produkter och kopplingar

Gör en grundlig koll i hela huset. Börja med att kontrollera att alla elektriska apparater ser hela och rena ut. Om någon apparat har en skada kan det vara värt att byta ut dessa eller använda dem under uppsikt. Dubbel- och trippelkolla alla ledningar. Kablar och sladdar ska vara hela, kontakter och eluttag ska inte sitta löst eller ha några sprickor i sig. Om du hittar synliga missfärgningar eller skador på antingen elledningar eller kontakter/uttag bör du kontakta en elinstallatör.

TIPS: Dra ur sladden på apparater du använt färdigt för stunden. Detta minskar risken för att oväntade fel kan uppstå i elledningarna, och att detta står oupptäckt under tiden ni befinner er på stranden.

Gör en särskild koll av kyl och frys

Om din stuga är utrustad med äldre varianter av kyl och frys kan det uppstå startfel med dess kompressorer. Detta kan i sin tur skapa elektriska gnistor eller ljusbågar, vilket som du förstår är att föredra om man kan undvika. Kompressorn på en kyl/frys sitter som du kanske vet bakom själva skåpet. Detta är en plats som brukar samla på sig varierande mängder damm och annan smuts, som kan ta eld om gnistor eller ljusbågar uppstår. Återigen, detta ser vi till att undvika. Jag vet att dammsugaren kanske inte lockar att ta fram det första man gör när man kommer till stugan, men det är en billig livförsäkring i sammanhanget.

Har ni haft oinbjudna gäster?

Var uppmärksam på eventuella bitmärken efter råttor och möss som kan ha kalasat i den tomma stugan under vintern. Om du upptäcker synliga angrepp är det stor risk att även kablarna inne i väggarna kan ha fallit offer för samma öde. Kontakta en elinstallatör om hur ni ska åtgärda problemet.

Om du går igenom dessa tips och även gör en omvänd kontroll innan ni lämnar stugan, kommer ni att ha en bra grund att stå på inför denna sommar och somrar i framtiden.

På elsäkerhetsverket kan du läsa mer om elen i sommarstugan och elsäkerhet i allmänhet: https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/kontrollera-din-elanlaggning/kontrollera-elanlaggningen-i-ditt-fritidshus/.

Trevlig sommar önskar vi på Sesol!