Vilka skatteregler gäller för solceller och solenergi?

Om du säljer vidare överskottsel från din solcellsanläggning kan du behöva betala skatt på dina intäkter. Här kan du läsa mer om vilka skatteregler som gäller för privatpersoner och företag i Sverige, så att du har full koll inför nästa års deklaration.

En bild på en röd trävilla med rött tegeltak. På taket vilar solpaneler. Huset ligger i utkanten av skogen och träden är färgade i alla möjliga höstfärger i solens sken.

Skatteregler för privatpersoner och företag

Har du investerat i en solcellsanläggning och blivit en mikroproducent av fossilfri solenergi? Grattis! Detta är en lönsam investering som kommer att ge dig möjlighet att både sänka dina elkostnader och sälja vidare överskottsel i många år framöver. Här har vi på Sesol tagit fram en sammanfattning över aktuella skatteregler för solceller, så att du enkelt vet du hur deklarerar dina inkomster. 

Inkomstskatt för kapitalinkomst

Om du som privatperson säljer din överskottsel vidare till elnätet klassas inkomsten som kapitalinkomst. Du har årligen rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per privatbostad, men alla intäkter över denna gräns beskattas med 30 %. Det är därför viktigt att du alltid deklarerar inkomsterna från din solcellsanläggning. Förutom försäljning av överskottsel räknas även ersättning för nätnytta, elcertifikat och ursprungsgarantier som kapitalinkomster. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av produkt från privatbostad

För företag med solceller på taket tillräknas anläggningen näringsfastigheten. Inkomsterna deklareras därför utifrån samma regler som övriga inkomster för företaget. 

Energiskatt

Om den sammanlagda toppeffekten av dina solcellsanläggningar är mindre än 500 kilowatt (kW) behöver du inte betala någon energiskatt. Detta gäller både företag och privatpersoner, men det är mycket ovanligt att en privat anläggning överstiger denna gräns. Man räknar på att det behövs en yta på ungefär 2 600 kvadratmeter för att få en toppeffekt på 500 kW. Som privatperson behöver du därför sällan oroa dig för att betala energiskatt.

Mervärdesskatt/moms

Du blir momspliktig för din försäljning av överskottsel när dina inkomster överstiger 30 000 kronor per år. Om din försäljning, som för de allra flesta mikroproducenter av solenergi i Sverige, inte överstiger denna summa behöver du alltså inte registrera dig för att betala mervärdesskatt. 

Handlar det om en solcellsanläggning tillhörande en näringsverksamhet inkluderar du försäljningen av överskottselen i företagets momsdeklaration. Du har då även rätt att göra avdrag för ingående moms. 

Skattereduktion

Som mikroproducent av solenergi får du ta del av en skattereduktion på 60 öre per överförd kWh. Du kan enbart få skattereduktion för det antal timmar som du själv tagit ut från elnätet, samt max 30 000 kWh per år. Övriga krav för att få ta del av skattereduktionen är att elen ska matas in och ut i samma huvudsäkring och elmätare. Huvudsäkringen får heller inte överstiga 100A. 

Har du frågor och funderingar kring solceller och solcellsanläggningar? Vi på Sesol har lång erfarenhet av branschen och hjälper dig gärna. Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för mer information om hur du kan tjäna på att investera i en egen solcellsanläggning.