År 2023 blir det ännu mer lönsamt att installera solceller

Nytt år innebär alltid förändringar av något slag. Ofta handlar dessa förändringar om löften som berör träning eller ekonomi – utöver detta för årsskiftet 2022/2023 även med sig nya lagar, däribland en som gör det mer lönsamt för dig att investera i en solcellsanläggning.  

Bilden visar ett bostadsområde som ligger nära intill en sjö. En vitputsad villa med grått plåttak syns i bildens mitt. Villan har solceller på sitt tak. Solen skiner över det lilla området och villans solpaneler fångar upp varenda solstråle.

Under 2022 presenterades ett förslag om att förstärka skattereduktionen för installation av solceller. Förslaget kom i oktober och innebar att skattereduktionen, det så kallade Gröna avdraget, skulle höjas från 15 till 20 procent med start 1 januari 2023. Anledningen till förslaget var att det ökade stödet skulle bidra till att fler hushåll väljer att installera solceller som i sin tur leder till en ökad produktion av förnybar el. Lagändringen ansågs också rimlig att genomföra då efterfrågan på solceller förväntades öka ytterligare vid tiden då förslaget presenterades.

Förstärkt skattereduktion blir ny lag

Förslaget fick mycket riktigt genomslag och har nu lett till den önskade lagförändringen vilket innebär att subventionsgraden för installation av solceller har höjts till 20 procent. Detta innebär alltså att om du har rätt till reducerad skatt kan du få 20% skattereduktion för arbets- och materialkostnader för installation av solceller på de betalningar som görs från och med 1 januari 2023. För installation av solcellsbatterier och laddboxar gäller fortsatt en skattereduktion på 50% för arbets- och materialkostnader. Skattereduktionen får sammanlagt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Du kan läsa mer om hur skattereduktionen fungerar i vår FAQ!

Lagförändringen bidrar till ökad utbyggnad av solceller i samhället

Nu kanske du undrar varför vi behöver denna lagförändring. Jo, lagen förändras för att bidra till ökad utbyggnad av solceller bland de svenska hushållen. Fler nätanslutna solcellsanläggningar innebär en högre grad av förnybart producerad el vilket i sin tur leder till ett minskat beroende av fossilbaserad elproduktion. Effekterna av en höjd skattereduktion är inte bara positiva för enskilda hushåll utan även för sysselsättningen i samhället. Förslaget förväntas leda till att efterfrågan på solceller ökar vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan av arbetskraft i solcellsbranschen, vilket kan öka den totala sysselsättningen i samhället. På regeringens hemsida kan du läsa mer om den förstärka skattereduktionen. Förslaget om lagförändringen kan du läsa mer om hos Regeringskansliet.

Tycker du att detta med skatteavdrag är krångligt? När du väljer att installera din solcellanläggning med Sesol som leverantör tar vi hand om hela ansökningsprocessen åt dig. Du behöver alltså inte oroa dig, vi håller er i handen hela vägen in i mål och lite längre. Med vår support kan ni även höra av er om ni behöver hjälp efter färdig installation. Boka en gratis konsultation så går vi tillsammans igenom dina förutsättningar. Har du frågor eller funderingar kring att installera en solcellsanläggning? Tveka inte på att kontakta oss!

Publicerades 2023-01-31