Växelriktaren kan beskrivas som hjärnan i anläggningen och via webbläsare och app kan man följa sin produktion, övervaka anläggningen och hämta statistik. Växelriktaren har framförallt två uppgifter:
 
Först och främst omvandlar den likström till växelström. Du måste ha en växelriktare för att kunna ha nytta av din solcellsanläggning, eftersom solpanelerna levererar likström och alla dina elektriska apparater i hemmet använder växelström.
 
Växelriktarens andra uppgift är att få ut så mycket el som möjligt av din anläggning och se till att elen håller god kvalitet.