Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.
 
För installation av solceller är skattereduktionen 20%. Skattereduktionen för solceller höjdes från 15% till 20% vid årsskiftet 2022/23.
För installation av solcellsbatterier är skattereduktionen 50%.  
För installation av elbilsladdare är skattereduktionen 50%.