5 vanliga frågor vi på Sesol får från lantbrukare

Funderar du på att optimera elförbrukningen i ditt lantbruk? Då funderar du säkert på en investering i solceller. Vi på Sesol vet att frågorna tenderar att bli många. Därför ger vi dig svar på några av de vanligaste frågorna vi får från jord- och lantbrukare.

En närbild vid solnedgången på ett ladugårdstak med solpanaler. Ladugården är omgiven av skog och åkrar.

1. Vilka förutsättningar behövs för att installera solceller för mitt lantbruk?

För installation av en storskalig anläggning med hög elproduktion krävs stora fria ytor och god tillgång till solinstrålning. Tak på exempelvis ladugårdar, maskinparker och stall är därför idealiska placeringar för solcellsanläggningar när panelerna ska kunna leverera el i den takt som jord- och lantbruk kräver. Väderstreck, eventuell skuggning och tid med snötäckning är faktorer som påverkar. Vid en kostnadsfri konsultation med oss på Sesol tittar vi på dina specifika möjligheter för en lönsam installation av solceller.

2. Hur stor avkastning kan jag få?

Det är inte ovanligt att en investering i solpaneler ger en årlig avkastning på omkring 5-15%. Procentuellt sett leder lantbruksfastigheternas skalfördelar till högre avkastning jämfört med installationer på mindre ytor som villatak. Verksamhetens minskade energikostnader samt intäkter från försäljning av överskottsel är de faktorer som främst genererar en effektiv avkastning.

3. Hur miljövänliga är solceller?

Att producera sin egen el med hjälp av solceller avger varken koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Därmed är solceller ett klimatsmart val. Solpanelerna på taket kommunicerar dessutom ert ställningstagande för en bättre och friskare planet som stärker er miljöprofil. Genom att sälja din gröna solel till marknaden kan den även säljas till andra länder i Europa som använder mer smutsig el. Ni kommer alltså bidra till renare och mer hållbar energiförbrukning även utanför Sverige.

4. Hur går installationen av en solcellsanläggning till?

När en solcellskonsult har tittat på era förutsättningar och lämnat offert som är godkänd påbörjar våra montörer installationen av solpanelerna. Installationen tar oftast omkring 5-15 dagar. När allt är installerat och aktiverat ger vi dig en ordentlig genomgång kring hur anläggningen fungerar och överlämnar tillhörande dokumentation. Även om panelerna i stort sett är underhållsfria är vår erfarenhet att det är en trygghet för våra kunder att veta hur anläggningen fungerar.

5. Vilket underhåll kräver solpanelerna?

En solcellsanläggning är efter installation självgående och kräver generellt sett inga större insatser från dig. En visuell kontroll av anläggningen från marken räcker oftast. Vid överlämning efter installationen får du de skötselinstruktioner som rekommenderas för din anläggning.

Vi på Sesol är en trygg helhetspartner för dig som vill investera i en solcellsanläggning. Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation för att ta reda på hur du kan optimera kostnaderna för din elförbrukning genom att investera i en solcellsanläggning.