Hem / Varför solceller?

Hur sparar man pengar med solceller?

En solcellsanläggning är en trygg och smart lösning. Utöver att investeringen återbetalar sig själv med tiden och genererar långsiktig avkastning så stiger fastighetens värde i samma stund som det installeras solpaneler på taket.

Den egenproducerade solenergi som förbrukas i fastigheten resulterar i en direkt sänkning av elkostnaden. Detta innebär en extra stor besparing för företag och lantbruk, eftersom deras elförbrukning ofta är som högst under dagtid. En ytterligare fördel är att verksamhetens eller hushållets ekonomi blir mindre påverkad av höjda priser på elmarknaden.

Den el fastighetens solceller producerar som inte förbrukas blir även den lönsam. Detta genom att den automatiskt matas in på elnätet och säljs till er elleverantör. Det är alltså inte bara genom minskade elkostnader som en solcellsinvestering återbetalar sig.

Argument mot solceller

Hur fungerar solceller på vintern i Sverige? Återbetalar sig investeringen? Är det lönsammare att vänta eftersom solcellsmarknaden utvecklas? Frågorna är många inför en stor investering.

Trots att produktionen är högst under sommarhalvåret, med högre andel såld överskottsel, är solceller tillräckligt effektiva på vintern för att producera en betydande mängd el. På årsbasis skiner solen så pass mycket i Sverige att en investering i en solcellsanläggning oftast återbetalar sig på 5-10 år, för att därefter fortsätta att ge avkastning i totalt 30-40 år.

Sedan solceller börjades produceras i stor skala har priserna sjunkit mycket. Lönsamheten på investeringen är därför väldigt god. För ett tiotal år sedan var det en rimlig idé att avvakta med sin investering. På senare år har prisminskningen dock saktat ned, samtidigt som den ständigt pågående tekniska utvecklingen numera endast leder till marginella effektiviseringar. Det finns därför inga skäl att vänta med att installera en solcellsanläggning och börja producera sin egen el. Desto tidigare man börjar, desto större blir avkastningen.

Frågor & svar om solceller

Allmänt om anslutning

De allra flesta solcellssystem installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna ansluts till nuvarande system och elen som genereras används antingen i fastigheten eller exporteras till elnätet, beroende på hur mycket el som används för stunden.

Hur lönsamt är det?

Solenergi har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar ni pengar. Sparslantarna får ni ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket. Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el ni kan köpa.

Takytans form

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,65 - 2 m².

Vad har väderstreck och lutning för påverkan?

För optimal prestanda sett över ett år bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet. System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, även om effekten kommer att bli mindre. Installation rekommenderas inte på tak vända mot norr. Mängden el som genereras av ett solcellssystem varierar också beroende på var i Sverige installationen görs.

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.

Den totala mängden el systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh).

Så här går det till

Vi bestämmer tid för monteringen tillsammans med er. Våra Installatörer monterar panelerna under ett par dagar upp till ett par veckor (beroende på tak). Vår elektriker kopplar in anläggningen till fastighetens elcentral och startar anläggningen. Ert nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som ni ska ha betalt för.

Garantier

På Sesol känner vi stor yrkesstolthet och levererar alltid med högsta kvalitet i varje steg. En solcellsanläggning är en viktig investering för er som kund och anläggningen ska hålla i decennier. Vi jobbar bara med stora, svenska leverantörer.

För er trygghet erbjuder vi några av marknadens mest konkurrenskraftiga garantier:

• 5 års installationsgaranti
• Optimerare 25 år
• Solpaneler produktgaranti upp till 25 år
• Växelriktare upp till 20 år
• Effektgaranti 25 år
• Montagesystem upp till 30 år

Bygglov

Lokalt finns olika regler beträffande bygglov för solcellsanläggningar. Följer panelerna takets lutning är detta sällan bygglovskrävande. Särskilda regler kan gälla för k-märkta byggnader samt världskulturarv och naturvårdsområden.

Att köpa solceller från Sesol

Vi på Sesol tar hand om er hela vägen från start till färdig anläggning. Efter rådgivning med våra solcellsexperter dimensionerar vi ett paket för er fastighet. Vi hjälper till med ansökningar för eventuella tillstånd och installerar sedan anläggningen. Vi gör det enkelt för er som kund och ni kan alltid vända er till oss för att få svar på eventuella frågor.

Regler

Enligt Elsäkerhetsverket är allt utförande som ingår i en solcellsanläggning behörighetskrävande med undantag för montage av enskild panel och hopkoppling av paneler, förutsatt att anslutningarna är utförda som snabbkopplingsdon. Vid allt montage och hopkoppling är det viktigt att leverantörens anvisningar följs.

Heltäckande tjänsteutbud

Läs mer om fördelarna med just din typ av fastighet och hur det går till att skaffa en solcellsanläggning med Sesol.

Lantbruk

Nyttja era takytor och dess möjligheter till storskaliga solcellsanläggningar som bidrar till den dagliga driften.

Mer om lantbruk

Företag

Producera egen el när den används som mest och öka verksamhetens lönsamhet genom att sänka elkostnaderna.

Mer om företag

Bostadsrättsförening

En investering som kommer till stor nytta för varje enskilt hushåll och föreningen som helhet i många år framöver.

Mer om brf

Villa

Gör stora besparingar genom att sänka dina elkostnader under flera decennier och höj samtidigt värdet på din bostad.

Mer om villa

Intresserad av solceller och solcellsbatterier? Boka en kostnadsfri konsultation där vi tillsammans utvärderar dina möjligheter för en smart och lönsam investering.

Boka konsultation