Utvecklingen av antalet solceller i Sverige

Antalet solceller i Sverige har ökat markant de senaste åren och allt fler svenskar får upp ögonen för möjligheten att kunna producera egen förnybar el. Om man däremot ser till den totala energiproduktionen i Sverige står solenergi fortfarande för en väldigt liten del. Det finns mycket att jobba på för att komma upp i samma nivåer som till exempel Tyskland. Här förklarar vi på Sesol mer om solcellernas historiska och framtida utveckling i Sverige.

En bild som visar en stor, öppen gräsplätt med ett markmontage av solpaneler. Bredvid montaget står en vit skåpbil med Sesols logotyp på sidan och baktill. Solen skiner och himlen är blå med vita moln.

Solenergins framfart i Sverige

Allt fler i Sverige upptäcker fördelarna med solceller och egenproducerad solel. Det är en miljövänlig form av energiproduktion och i takt med att elpriserna stiger skapar en egen solcellsanläggning en trygghet hos såväl privatpersoner som företag. Tack vare den egenproducerade elen minskar elkostnaderna och genom att sälja överskottsel vidare blir din investering ännu mer lönsam. 

Ökningen av antalet solcellsanläggningar i Sverige har skett snabbt – och det finns inga tecken på att den kommer att avta. År 2016 fanns det enligt statistik från Energimyndigheten 10 006 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Fyra år senare, år 2020, fanns det hela 65 819 nätanslutna anläggningar i Sverige. Sett till den totala energiproduktionen i Sverige utgör dock solenergi en liten del – mindre än 1 %, enligt Energimyndigheten.

En anledning till solcellernas framfart hos svenskarna är de senaste årens prisutveckling, där priset på solceller har sjunkit och därmed ökat dess attraktivitet. Den svenska staten har även uppmuntrat de miljövänliga anläggningarna genom stöd till både privatpersoner och företag, till exempel genom en årlig skattereduktion. Här kan du läsa mer om vilka skatteregler som gäller för privatpersoner och företag med solcellsanläggningar i Sverige.

Sverige i jämförelse med övriga Europa

Precis som i Sverige utgör förnybar solenergi en väldigt liten del av den globala energiproduktionen – år 2017 täcktes enbart 2 % av världens energibehov av el producerad från solceller. I jämförelse med övriga Europeiska länder har Sverige dock länge haft en betydligt lägre andel energi från solcellsanläggningar. I Tyskland utgör solenergin 7-8 %, medan samma siffra i Sverige är mindre än 1 %. 

Många tror att Tyskland har mycket bättre förhållanden för att producera solkraft, men så är inte fallet. Faktum är att vi i Sverige har samma solinstrålning som i norra Tyskland, där nästan 9 procent av all el produceras med solceller. Med andra ord finns det goda möjligheter för privatpersoner och företag i Sverige att minska sina elkostnader genom att installera en solcellsanläggning.

Framtiden för solceller i Sverige

Riksdagens mål är att Sverige år 2040 ska ha en helt förnybar elproduktion och enligt Energimyndigheten kan solenergi då utgöra upp till 5-10 % av elanvändningen. Även om det inte är specificerat hur stor andel av energiförsörjningen som ska komma från solel, öppnar denna satsning upp för en ännu större ökning av antalet solceller i Sverige de kommande åren.

Vill du investera i solceller till din bostad eller företagsbyggnad? Vi på Sesol hjälper dig hela vägen – från projektering till slutinstallation och underhåll. Boka en gratis konsultation idag så hjälper vi dig att hitta en lösning som möter dina behov. Välkommen!