Att investera i solceller i Sverige är bättre än många tror

Inför större beslut som ska fattas kan frågorna vara många och researchen omfattande. En av frågorna som dyker upp gällande en investering i solceller är om förutsättningarna för solceller i Sverige är tillräckligt bra. Svaret är att solceller fungerar bättre här än vad många tror.

En närbild på ett mörkt enplanshus i trä. Huset ligger beläget precis vid kanten av Vättern och man ser sjön i bildens bakgrund. På villans tak ligger ett gäng solpaneler. Solen skiner på panelerna som är redo att förse huset med solenergi. Solen kastar skuggor på huset genom att skina genom träd och buskage i trädgården intill husväggen.

I Sverige har vi i dagsläget outnyttjad solcellskapacitet. Solinstrålningen över Sverige varierar självklart beroende på var i vårt avlånga land du bor, men över lag är solinstrålningen här mycket lik den i Tyskland och norra Frankrike. Under 2022 ökade installationerna i landet och Sverige tillhör numera de tio länder i EU som installerat flest solceller under det gångna året. Totalt installerade vi i Sverige 1,1 gigawatt under 2022 jämfört med Tysklands 7,9 gigawatt. Detta innebär att det finns mycket utrymme att vidareutveckla solelsproduktionen i landet. Du kan läsa mer om EU:s solenergi här.

Målsättning för solceller i Sverige

Sverige har i dagsläget en målsättning om att all elproduktion ska vara förnybar år 2040, även om vissa partier arbetar för att detta mål ska nås tidigare än så. Solel beräknas stå för 10% av elmixen år 2040, i jämförelse med nuvarande solelsproduktion i landet som står för cirka 1% av den totala elproduktionen. Tack vare att tekniken för solel har utvecklats, att solel är ett av de snabbast växande kraftslagen globalt (tillsammans med vindkraft) samt att solenergi är det energislag som svenskarna är mest positiva till har solceller minst sagt en ljus framtid i Sverige. På riksdagens hemsida kan du läsa mer om solenergins roll i Sverige i framtiden. Du kan också ta reda på mer om landets elproduktion hos Svensk Solenergi.  

Stigande elpriser och en osäker elmarknad

Få kan ha undgått den kraftigt ansträngda energisituationen vi tyvärr befinner oss i för tillfället. Femsiffriga elräkningar uppstår på flera håll i landet och trenden visar att elpriserna både kommer att svänga mer och oftare. Med solpaneler på taket skapar du dig möjligheten att påverka dina elkostnader. Din el blir 100% förnybar och stabil samtidigt som ditt behov av att köpa in el från elnätet minskar. Om din anläggning dessutom producerar mer el än vad du använder kan du sälja vidare denna så kallade överskottsel till din nätleverantör. Du blir därmed en mikroproducent som bidrar till en mer hållbar elproduktion och mer förnybar el på elmarknaden i Sverige och Europa.

Vill du också investera i din ekonomi och i en hållbar framtid?

Vi på Sesol har lång erfarenhet av branschen och är en trygg partner som hjälper dig hela vägen från idé till aktiverad solcellsanläggning. Boka en gratis konsultation så går vi tillsammans igenom dina förutsättningar. Har du frågor eller funderingar kring att installera en solcellsanläggning? Tveka inte på att kontakta oss!

Publicerades 2023-03-17