Status för solceller 2021

Går du i tankar på att investera i en solcellsanläggning? Vänta inte. På senare år har priserna planat ut, samtidigt som utvecklingen för solcellsteknik idag endast leder till marginella effektiviseringar. Vi förklarar varför solceller är en effektiv, lönsam och hållbar lösning – idag och i framtiden.

En bild som visar en liten röd villa med plant tak med solpaneler på. Villan ligger längst ut på en udde och är omgiven av vatten som ligger spegelblankt i solnedgången.

Solceller då, nu och i framtiden

Sedan den första solcellen tillverkades år 1954 har många årtionden passerat och mycket forskning om hur solens strålar omvandlas till energi har genomförts. Det är först nu, under de senaste 10 åren, som utvecklingen har gått i rasande takt. Effektiviteten har ökat med över 60% samtidigt som priserna har dykt till cirka två till tre kronor per watt. Vi har nu kommit till ett läge där vi inte längre spår några avgörande teknikskiften i branschen och den snabba utvecklingskurvan börjar
plana ut.

Dagens och framtidens paneler kommer fortsatt att bygga på kisel och effektiviteten kommer att utvecklas, men inte i samma takt som förut. Däremot väntas större paneler vars storlek kommer att driva upp effekten. En utveckling som har sina fördelar, men som också kommer att kräva kraftfullare montage och infästning.

Maxgräns för framtidens solceller

Som med det mesta finns det förbättringspotential, vilket såklart även gäller för framtidens solceller. Vi på Sesol tar varje dag nya steg mot en hållbar framtid och ser därför positivt på den fortsatt utvecklade solcellstekniken som konkurrerar med mindre hållbara energilösningar. Trots den goda utvecklingen kommer vi närmare och närmare maxpotentialen för framtidens solceller och dess verkningsgrad.

För solcellsteknik byggd på kisel är den maximala verkningsgraden 33,7%, den gränsen kallas för SQ-limit. Det innebär att solceller endast kan konvertera en begränsad del av solinstrålningens spektrum till solenergi och att en verkningsgrad över denna nivå inte är möjlig. För dig som går i tankar på att investera i en solcellsanläggning finns det med andra ord inga anledningar till att vänta på den teoretiska maximala verkningsgraden som inte är särskilt mycket högre än solcellernas verkningsgrad idag.

Oavsett hur du väljer att göra ser vi att marknaden växer och gynnar alla – dig som privatperson, dig som företagare och dig som lantbrukare.

4 anledningar till att investera i en solcellsanläggning 2021

  1. De sjunkande priserna för solceller stagnerar.
  2. Utvecklingen av solcellsteknik planar ut.
  3. Priserna på elmarknaden ökar i takt med inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och elhandel med andra länder.
  4. Avkastningen blir större ju tidigare du börjar med att producera din egen solenergi.

Välkommen att kontakta oss på Sesol för att ta reda på dina förutsättningar kring att investera i en hållbar framtid.