Hem / Så fungerar det

Solceller ska vara enkelt!

Vi hjälper dig hela vägen från hemsidan till färdig installation, sedan så finns vi självklart alltid där om det skulle dyka upp frågor på vägen! Det absolut viktigaste för oss är att du känner dig trygg under hela processen.

Frågor & svar

Allmänt om anslutning

De allra flesta solcellssystem installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna ansluts till nuvarande system och elen som genereras används antingen i fastigheten eller exporteras till elnätet, beroende på hur mycket el som används för stunden.

Hur lönsamt är det?

Solelen har ett fast, lågt pris som inte varierar under årets gång. När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket. Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa.

Så här går det till

Vi bestämmer tid för monteringen tillsammans med dig. Våra Installatörer monterar panelerna under ett par dagar upp till ett par veckor (beroende på tak). Vår elektriker kopplar in anläggningen till fastighetens elcentral och startar anläggningen. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.

Regler

Enligt Elsäkerhetsverket är allt utförande som ingår i en solcellsanläggning behörighetskrävande med undantag för montage av enskild panel och hopkoppling av paneler, förutsatt att anslutningarna är utförda som snabbkopplingsdon. Vid allt montage och hopkoppling är det viktigt att leverantörens anvisningar följs.

Bidrag och avdrag

Det finns investeringsstöd att söka för övergång till förnybar energi. Länsstyrelsen beslutar om stöd när det gäller privatpersoner och företag, offentlig verksamhet, organisationer, bostadsrättsföreningar etc.

Ett beviljat investeringsstöd kan inte kombineras med ROT-avdrag. Bidraget, som gäller både material och arbete, är f.n. på högst 20% av kostnaden både för privatpersoner och företag. Man kan också erhålla en skattereduktion på 60 öre per kWh om man uppfyller vissa krav.

Bygglov

Lokalt finns olika regler beträffande bygglov för solcellsanläggningar. Följer panelerna takets lutning är detta sällan bygglovskrävande. Särskilda regler kan gälla för k-märkta byggnader samt världskulturarv och naturvårdsområden.

Garantier

På Sesol känner vi stor yrkesstolthet och levererar alltid med högsta kvalitet i varje steg. En solcellsanläggning är en viktig investering för dig som kund och anläggningen ska hålla i decennier. Vi jobbar bara med stora, svenska leverantörer.

För din trygghet erbjuder vi några av marknadens mest konkurrenskraftiga garantier:

• 5 års installationsgaranti
• Optimerare 25 år
• Solpaneler produktgaranti upp till 15 år
• Växelriktare upp till 20 år
• Effektgaranti 25 år
• Montagesystem upp till 10 år

Premium- eller standardpaneler?

I dagsläget så jobbar vi nästan uteslutande med monokristallina premiumpaneler, de är svarta i cellerna. De finns i helsvart eller med vitt bakstycke.

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). Detta indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.

Den totala mängden el systemet genererar på ett år mäts i kilowattimmar (kWh).

Vad har väderstreck och lutning för påverkan?

För optimal prestanda sett över ett år bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet. System som riktas rakt östligt och rakt västligt fungerar också, även om effekten kommer att bli mindre. Installation rekommenderas inte på tak vända mot norr. Mängden el som genereras av ett solcellssystem varierar också beroende på var i Sverige installationen görs.

Takytans form

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,65 - 2 m².

Att köpa solceller från Sesol

Vi på Sesol tar hand om er hela vägen från start till färdig anläggning. Efter rådgivning med våra solcellsexperter dimensionerar vi ett paket för er fastighet. Vi hjälper till med ansökningar för eventuella tillstånd och installerar sedan anläggningen. Vi gör det enkelt för dig som kund och du kan alltid vända dig till oss för att få svar på eventuella frågor.