Villa i Västerljung

En villa i Västerljung har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 6 570 kWh per år.