Villa i Värnamo

En villa i Värnamo har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 11 180 kWh per år.

Solceller på villatak