Villa i Väckelsång

En villa i Väckelsång har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 12 790 kWh per år.