Villa i Teckomatorp

En villa i Teckomatorp har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 10 640 kWh per år.