Villa i Taberg

En villa i Taberg har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 9 910 kWh per år.