Villa i Täby

En villa i Täby har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 12 910 kWh per år.

Solceller på villatak