Villa i Mölnbo

En villa i Mölnbo har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 17 930 kWh per år.