Villa i Kalmar

En villa i Kalmar har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 14 740 kWh per år.

Solceller på villatak