Villa i Kalmar

En villa i Kalmar har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 12 210 kWh per år.

Solceller på villatak