Villa i Halmstad

En villa i Halmstad har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 9 370 kWh per år.

Solceller på villatak