Villa i Gråbo

En villa i Gråbo har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 11 000 kWh per år.