Villa i Forserum

En villa i Forserum har med hjälp av oss på Sesol valt att förverkliga sina solcellsplaner. Anläggningen kommer att producera ca 15 540 kWh per år.