Markanläggning i Stora Sundby

En kund i Stora Sundby har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja en del av sin egendom för en markanläggning av solpaneler. Anläggningen kommer att producera ca 21 290 kWh per år.