Markanläggning i Påryd

En kund i Påryd har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja en del av sin egendom för en markanläggning av solpaneler. Anläggningen kommer att producera ca 23 690 kWh per år.