Markanläggning i Kalmar

En kund i Kalmar har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja en del av sin egendom för en markanläggning av solpaneler. Anläggningen kommer att producera ca 13 420 kWh per år.