Markanläggning i Fellingsbro

En kund i Fellingsbro har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja en del av sin egendom för en markanläggning av solpaneler. Anläggningen kommer att producera ca 23 220 kWh per år.