Lantbruk i Ydre

Ett lantbruk i Ydre har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 19 170 kWh per år.