Lantbruk i Växjö

Ett lantbruk i Växjö har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 23 200 kWh per år.