Lantbruk i Väse

Ett lantbruk i Väse har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 33 880 kWh per år.