Lantbruk i Ulricehamn

Ett lantbruk i Ulricehamn har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 50 170 kWh per år.