Lantbruk i Tranås

Ett lantbruk i Tranås har med hjälp av oss på Sesol valt att nyttja sina takytor till en solcellsanläggning för att bidra till den dagliga driften. Anläggningen kommer att producera ca 36 730 kWh per år.